Chceme, abyste věděli, že bezpečí vašich osobních údajů je pro nás nejdůležitější. Prosíme vás, abyste se s níže uvedenými informacemi seznámili. Budete-li mít jakékoliv otázky, kontaktujte nás. Odpovíme na vaše veškeré pchybnosti!

Správcem vámi uvedených informací je AleRabat.com Sp. z o.o. se sídlem v Katovicích (PSČ 40-611) Fabryczna 24 ul., zapsana v Obchodím rejstříku vedeném u Krajského soudu Katowice – Východ v Katovicích, VIII Hospodářské Oddělení Krajského soudního rejstříku pod číslem KRS 570132, DIČ 9542757135 a IČ: 362184710

Správce určil Inspektora Ochrany osobních údajů, jehož můžete kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]

Využíváte-li naši stránku, necháváte vaši IP adresu. Tato informace dovoluje identifikovat, kdo jste a nyní nejsou žádné pochyby, že tohle patří ke kategoriím osobních údajů.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, zpracováváme vaši e-mailovou adresu a, pokud jste je zadali, také vaše jméno. Vaše jméno zpracováváme jen pro lepší přizpůsobení našich zpráv. Nikdo však nemá rád neosobní spam.

Navíc, využíváte-li naši stránku, váš prohlížeč nám posílá hodně informací o vás. Vaše pohlaví, vaši věkovou skupinu, město, v jímž žijete, zařízení, jehož používáte a také kolik času a jaké naše podstránky prohlížíte. Obecně víme, co na našem webu děláte. Tyto údaje mají spíše statistický charakter a nedovolují nám vás identifikovat.

Také, použijete-li naše slevy, obchod, v nímž ji využíváte, nás o tom bude informovat. Budeme znát datum a čas objednávky, její obsah a číslo. Pokud jste nevypnuli v prohlížeči službu cookies, budeme to moci spojit s provozem, který jste na našem webu provedli. Stále ale nebudeme schopní určit kdo jste, kromě spíše obecných zjištění.

Aby mohla statistika fungovat, používáme služby Google Analitics. Systém funguje automatickým způsobem, nerozhodujeme se ale automaticky na jeho základě, a tak to pro vás nemá právní následky.

Vaši IP adresu zpracováváme pro účely provedení služby, již nabízíme – přístup k našemu servisu a nabízeným slevám.

Vaši e-mailovou adresu a jméno, jež jste zadali při přihlášení k odběru newsletteru, používáme pro marketingové účely – chceme Vám posílat zprávy obsahující informace o platných slevách, událostech, soutěžích a bonusech. Pokud jste zadali vaše jméno, budeme moci víc naše zprávy personalizovat a obracet se na vás jménem.

Ostatní údaje zpracováváme pro statistické a výzkumné účely na základě našeho opodstatněného obchodu – musíme vědět, jací uživatele navštíví náš web, abychom jej mohli stále zlepšovat.

Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte kontaktovat našeho Inspektora Ochrany osobních údajů.

Váše IP adresa, jež je zpracovávána pro lepší poskytnutí našich služeb, je zpracována na základě smlouvy.

Údaje, jež dobrovolně poskytujete pro marketingové účely, jsou námi zpracovány na základě vašeho souhlasu, jenž můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít pro vás žadné negativní důsledky. Možná kromě jednoho – přestanete obdržovat náš newsletter. Navíc, musíte vědět, že odvolání souhlasu zůstává bez významu pro zpracování udělaného do doby odvolání souhlasu.

Údaje, jež dobrovolně poskytujete, používáme také pro marketingové a výzkumné účely. Základem jejich zpracování je náš opodstatněný obchod. Musíme vědět, co se děje na našem webu a navíc se ho stále snažíme zlepšovat.

Abychom mohli co nejlépe poskytovat naše služby, používáme pomoci vnějších partnerů. Vaše osobní údaje budou předány následujícím kategoriím subjektů:

1. afiliační sítě;

2. analytické programy;

3. statistické programy;

4. servisy masových odesílání zpráv pro obsluhu newsletteru;

5. programy pro služby dedikovaných aplikací pro obsluhu servisu;

6. hostingové servisy

Musíte také vědět, že používáme službu Amazon Web Service. Je to jeden z nejlepších dodavatelských servisů hostingových služeb na světě. Svoje servery má ovšem za hranicemi Evropské Unie, ve Spojených Státech. Tento dodavatel zajišťujě nejvyšší standardy ochrany osobních údajů.  Spojené Státy mají široké regulace týkající se soukromí na vysoké úrovni. Vaše osobní údaje jsou tedy v bezpečí.  

VAŠE PRÁVA
Pokud máte jakékoliv pochybnosti, otázky a chtěli byste se dozvědět více informací, neváhejte kontaktovat našeho Inspektora Ochrany osobních údajů. Můžete se mu ozvat na e-mailovou adresu [email protected]

Pamatujte, že:

Jste-li odběratelem newsletteru, máte právo svůj souhlas odvolat kdykoliv. Nebude to mít negativní důsledky pro samotnou službu, přestanete ale být námi informováni o exkluzivních slevových kódech a slevách dostupných pouze na naší webové stránce. V případě rezignace, klikněte na odkaz „odhlásit se“ ve zprávě, kterou jste obdrželi nebo nás kontaktuje.  Odvolání souhlasu neovlivňuje činností provedených před její odvoláním; 

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům.

Máte právo opravit své osobní údaje, a dokonce je smazat;

Máte právo vznést odpor proti zpracování osobních údajů a požadovat omezení tohohle zpracování vzhledem k údajům, jichž základem je souhlas, máte právo žádat o jich přenesení;

Chcete-li využít svá práva, kontaktujte nás.

Máte také právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů;

Vaše údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro zabezpečení vašich případně našich nároků po promlčecí dobu.

Vždy můžete nás kontaktovat. Budeme se snažit pomoct!